T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Şuhut Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Şuhut Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyon ve Vizyon

Güncelleme Tarihi: 23/01/2019

Misyon Ve Vizyonumuz;

Hastanemiz üst yönetimi tarafından, çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesi ve kurum kültürü sağlamak amacıyla Şuhut Devlet Hastanesi Kalite Politikası oluşturulmuştur.  Çalışanlara eğitimlerle ve uygun yerlere asılarak duyurulmaktadır. Ayrıca, iç tetkiklerde ve birebir uygulamalarda, çalışanlara sorulmakta ve anlaşılıp benimsenmesi sağlanmaktadır.
               
Kalite Politikamız:“Hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini ve çalışanların memnuniyetini gözeten bir anlayışla; sürekli eğitimin ve iyileştirmenin gereğini yerine getiren personeliyle, yasal mevzuat ve kalite yönetim prensiplerinin belirlediği çerçevede etkin ve verimli sağlık hizmeti sunmaktır.”
              Vizyonumuz: Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, sürekli eğitim ve yatırımla örnek hastane olmak, Sağlık Bakanlığının belirlediği çerçevede, kendi alanındaki hizmetlerle ilgili olarak başvuran hastaların tüm tanı ve tedavi ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaktır.
             
Misyonumuz: Sağlık Hizmetlerini; yasal mevzuat, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde sunmak, çalışan ve başvuran kişilerin memnuniyetini en üst düzeyde tutarak ülkemizin sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaktır.

Değerlerimiz:

Etik Kurallara Uygunluk; Tüm hizmetlerde, etik kuralların geçerliliğinin titizlikle gözetilmesi,

İnsancıllık; İnsan yaşamı ve mutluluğunun her şeyden önemli sayılması,

Güvenilirlik; Kurum çalışanlarımızın, sözlerinde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmaması.

Ekip Çalışması; Birbirini yürekten tamamlayan, katılımcı ve yaratıcı üyelerden oluşan ekipler kurmak.

Çevreye Saygı; Fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel alanlardan oluşan çevrenin korunmasını ahlaki ve sosyal sorumluluğumuz olarak kabul etmek
Empatik Yaklaşım: Müşteri(iç-dış) gözüyle yaklaşımda bulunabilmek.

Amaçlarımız

Hasta memnuniyetinin arttırılması,

Çalışanların memnuniyetinin arttırılması,

Hasta şikâyetlerinin azaltılması,

Çalışan şikâyetlerinin azaltılması,

Enfeksiyon oranının azaltılması,

Hizmetteki uygunsuzlukların azaltılması,

Hizmet kalitesinin arttırılması,

Çalışanların işe katkısının arttırılması,

İş güvenliğinin arttırılması,

Teknolojik gelişmenin sağlanması,

Hizmet- Proses başarısının arttırılması,kalitesizlik maliyetinin azaltılması,İsrafın önlenmesi,