T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Şuhut Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Şuhut Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Antibiyotik Kullanım Ekibi

Güncelleme Tarihi: 22/07/2020


ANTİBİYOTİK KULLANIMI SORUMLU EKİBİ

Mutlu ZOR

Eczacı

UZ.DR.Çınar ADIYAMAN

Çocuk Uzm.(Farmakovijilans Sorumlusu) (Başkan)

OP.DR.ERKAN YILDIZ

K.B.B.Uzmanı

EMRE YAVUZCAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü(Sekreterya)